Avís legal

" Josep Roura Fernandez " , d'ara endavant l'empresa , es dedica a la prestació de serveis de fotografia amb domicili a Carrer Migdia,56 de Girona. A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest portal (en endavant WEBSITE ) accessible a l'adreça d'Internet % DOMINI % , i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris ) .

 

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació amb els usuaris , l'empresa garanteix mitjançant aquest avís , la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l'empresa les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per l'empresa al seu WEBSITE .

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per l'empresa en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

L'empresa garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal ( Llei Orgànica 15/99 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter personal, el Reial Decret 994/1999 , d'11 de juny , pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria ) .